سفارش تبلیغ
صبا ویژن
به رگهاى دل این آدمى گوشتپاره‏اى آویزان است که شگفت‏تر چیز که در اوست آن است ، و آن دل است زیرا که دل را ماده‏ها بود از حکمت و ضدهایى مخالف آن پس اگر در دل امیدى پدید آید ، طمع آن را خوار گرداند و اگر طمع بر آن هجوم آرد ، حرص آن را تباه سازد ، و اگر نومیدى بر آن دست یابد ، دریغ آن را بکشد ، و اگر خشمش بگیرد بر آشوبد و آرام نپذیرد ، اگر سعادت خرسندى‏اش نصیب شود ، عنان خویشتندارى از دست بدهد ، و اگر ترس به ناگاه او را فرا گیرد ، پرهیزیدن او را مشغول گرداند ، و اگر گشایشى در کارش پدید آید ، غفلت او را برباید ، و اگر مالى به دست آرد ، توانگرى وى را به سرکشى وادارد ، و اگر مصیبتى بدو رسد ناشکیبایى رسوایش کند ، و اگر به درویشى گرفتار شود ، به بلا دچار شود ، و اگر گرسنگى بى طاقتش گرداند ، ناتوانى وى را از پاى بنشاند ، و اگر پر سیر گردد ، پرى شکم زیانش رساند . پس هر تقصیر ، آن را زیان است ، و گذراندن از هر حد موجب تباهى و تاوان . [نهج البلاغه]


ارسال شده توسط کمیل در 89/8/18:: 1:56 عصر

بسم الله الرحمن الرحیم

داشتم این مصاحبه را می خواندم، وقتی تمام شد با خودم گفتم: ای کاش همه این حرفها را می شنیدن!همه! تا فردا روزی نگویند ما نمی دانستیم یا کسی به ما نگفت! و چه اشتباهی کردیم و ...

ای خدا به ما صداقت عطا کن! آنوقت در ایمان صادقمان کن! آنگاه در فتنه های آخرالزمان یاریمان کن، چه آنکه ما از بندگان مومن صدیق تو هستیم....


کلمات کلیدی :

درباره
صفحات دیگر
تبلیغات در سایت